CO NABÍZÍME NAŠIM DODAVATELŮM

 

 • Výrobním firmám a živnostníkům nabízíme zajištění zakázek odpovídajících jejich technologickým a kapacitním možnostem. Nejčastěji se jedná o svařované a obráběné díly. Výjimkou není výroba součástí technologii 3D tisku.
 • V průběhu výroby zajišťujeme veškerou potřebnou komunikaci se zákazníkem, zejména nejasnosti v dokumentaci, žádosti o změny apod.
 • Organizujeme logistiku, kompletaci, balení a export zakázek zahraničním zákazníkům.
 • Našim dodavatelům garantujeme dodržování sjednaných platebních podmínek bez ohledu na platební morálku finálního zákazníka.
 • Naším cílem je oboustranně prospěšná a dlouhodobá spolupráce.

ŽIVNOSTNÍKŮM NAVÍC NABÍZÍME

 

 • Menším výrobcům a živnostníkům nabízíme vyhledání vhodného dodavatele materiálů.
 • Dle dohody můžeme zajistit i financování vstupního materiál, včetně jeho nadělení a dovozu.
 • Samozřejmostí je technické poradenství a pomoc při řešení technologických kooperací.
 • V případě dodávek od malých výrobců většinou zajišťujeme tepelné a povrchové úpravy jako je niklování, zinkování, nebo třeba tvrdochrom, apod.

JAK PRACUJEME

 

 • Objednávky, které přicházejí od našich dlouhodobých zahraničních partnerů rozdělíme podle technologických specifik a zadáme nejvhodnějšímu výrobci.
 • Součástí naší objednávky určené vybranému výrobci jsou výkresy v PDF formátu a standardně v DXF formátu. V případě potřeby zajistíme 3D modely.
 • Veškeré nejasnosti, které se objeví během výroby okamžitě řešíme, nejčastěji přímo na dílně. Pokud je potřeba problém diskutovat se zákazníkem, obracíme se přímo na jeho techniky, kteří ve většině případů obratem reagují.

KODEX CHOVÁNÍ

 

 • Naším cílem je vybudovat dlouhodobý vztah vzájemné důvěry a otevřenosti. Vždy volíme osobní a adresnou komunikaci a snažíme se poskytovat informace přesné, úplné a konkrétní.
 • Plnění dodacích termínů a platebních podmínek je samozřejmým standardem naší práce.
 • Jsme si vědomi, že samotná poptávka, nabídka, poskytnuté výkresy, případně další výrobní dokumentace, nejsou závazkem obchodního vztahu či transakce.
 • Veškeré výkresy, dokumenty a informace, které obdržíme od zákazníka nebo dodavatele, považujeme v plném rozsahu za důvěrné a za duševní vlastnictví poskytující strany.
 • Zákazník, stejně jako dodavatel, má za všech okolností nárok na profesionální, slušný a příjemný přístup.